Tuesday, January 22

Hari Ke-18: Jogyakarta, Jokes a Kata

Nggak panjang jalan pagi itu yang saya tapaki di Jogja, tapi, begitu banyak kata dan tanda yang menghibur saya temui. Jogja memang penuh Jokes, ya.. 
 
No comments:

Post a Comment